Marketing Case - STRAREX

B2B adviesbureau


De uitdaging

Deze aanbieder had een sterke geschiedenis met een mooie klantenportefeuille, maar dreigde door hun omvang stuck in the middle te komen tussen de markt van steeds toenemende zelfstandige consultants en de grote consultingbedrijven. Het was niet de ambitie van de zaakvoerders om zelf als organisatie sterk te groeien, maar wel om een duidelijke positie als experten binnen de markt in te nemen en te behouden.


Wat heeft STRAREX gedaan?

o   Organisatieanalyse

De sterktes en pijnpunten binnen de organisatie werden blootgelegd. De schaal van de organisatie was een uitdaging, maar de zeer sterke klantenportefeuille en zelden geziene klantentevredenheid waren een enorme sterkte.

o   Concurrentieanalyse

Zoals gevreesd werd in deze fase bevestigd dat de markt van zelfstandige consultants is snel tempo toenam en dat deze de prijzen in de markt sterk aan het drukken waren. Aan de andere kant van het spectrum werden de gevestigde waarden steeds groter en slagen zij er in om wel een premium te vragen voor hun diensten.

o   Klantenonderzoek

Gezien de hoge klantentevredenheid was het er een zeer grote bereidwilligheid van de bestaande klanten om mee te werken en ideeën aan te reiken. Deze analyse heeft niet alleen oude klanten opnieuw geactiveerd, maar ook zeer veel nieuwe inzichten gegeven die nadien omgezet zijn in de strategie en de verdere communicatie.

o   Strategiebepaling

Het was al snel duidelijk dat deze aanbieder zich door de hoge kennis van de medewerkers en de nauwe banden met de klanten het meeste kans op slagen heeft als het zich zou toeleggen op product exellence and customer intimacy.

o   Tactische uitwerking

Het is van cruciaal belang om deze strategie ook levend te maken. Dit hebben wij gedaan aan de hand van een vernieuwde marketingstrategie. Na het selecteren van de verschillende doelgroepen werden er relevante customer journeys opgesteld op basis van de geselecteerde persona’s. Dit was ook meteen het begin van een gedetailleerd communicatieplan. Tot slot kreeg het bedrijf een volledige re-branding om de professionaliteit en relevantie voor de geselecteerde doelgroepen te versterken.

o   Implementatie

De volledige re-branding werd uitgevoerd door onze ontwerpers. Zowel de website, alsook meer dan 25 micro-websites werden in detail uitgewerkt. Een volledige sales funnel met de daarbij horende CRM toepassingen werden opgezet. Tot slot werd ook de SEA en SEO van het bedrijf volledig opnieuw uitgewerkt.


Resultaat

Deze klant heeft zijn prijzen kunnen behouden in een markt waar de prijzen steeds afnemen.

De omzet van deze aanbieders is in de voorbije jaren verdubbeld.

Leads komen spontaan binnen door het gebruik van online aanwezigheid en het actief stimuleren van word of mouth.

Gemiddelde contractgroottes zijn meer dan verdubbeld.

Er is minder spraken van de consulting gap tussen projecten door een gezonde spreiding van grote, middelgrote en kleine projecten.