Marketing Case - STRAREX

B2C Online retailer


De uitdaging

In online retail is de concurrentie harder dan ooit. Door een enorm verzadigde markt met kleine marges is het van cruciaal belang een bepaalde schaalgrootte te bereiken en te behouden. De steeds toenemende druk van nieuwe concurrenten, alsook de sterk veranderende markt maakte het moeilijk om een leiderspositie te behouden en versterken.


Wat heeft STRAREX gedaan?

o   Organisatieanalyse

Op zoek naar de sterktes en zwaktes heeft STRAREX een volledige analyse van de interne organisatie uitgevoerd. Hierdoor werden de positieve aspecten uitgespeeld en verdere uitdagingen geadresseerd en aangepakt.

o   Concurrentieanalyse

Een zeer gedetailleerde concurrentieanalyse heeft duidelijke weergegeven waar de sterkets en zwaktes van de andere spelers in de markt lagen en hoe wij een verschil konden maken. Zowel op het vlak van communicatie als doormiddel van een duidelijke prijszettingsstrategie kon er een duidelijke positionering in de markt afgedwongen worden.

o   Klantenonderzoek

De volgende stap was om een klantenanalyse uit te voeren waarbij STRAREX inzet op zowel kwalitatieve als kwantitatieve tools. Dit heeft niet alleen geleid tot een directe toename van sales door het creëren van betrokkenheid bij de doelgroep, maar heeft ook veel nieuwe inzichten gegeven in wat de effectieve noden van de klant waren. Door middel van persona’s werd er een concreet overzicht gemaakt van de relevante markten en hun noden.

o   Strategiebepaling

Aan de hand van de opgestelde persona’s en de vooraf verzamelde marktkennis werd een volledige marketingstrategie uitgewerkt. Hiervoor keerden we terug naar de basis: een nieuwe missie en visie. De doelgroepen werden duidelijk afgelijnd, waarna de positionering en prijszetting hierop afgestemd werd.

o   Tactiekbepaling

Na het selecteren van de doelgroepen en met de algemene doelstellingen scherp gesteld werden er relevante customer journeys opgesteld voor ieder van de persona’s. Hieruit is een gedetailleerd communicatieplan uitgewerkt.

o   Implementatie

Voor dit project heeft STRAREX ook de tactische implementatie op zich genomen. Zo werden er verschillende micro-websites opgezet en mailcampagnes uitgevoerd. Tot slot werd de branding afgestemd op de geselecteerde tools en het grafisch ontwerp uitgevoerd door onze designers.


Resultaat

De Average Order Value (AOV) is gestegen met 23% waardoor de marges per bestelling sterk toegenomen zijn.

Door het specifiek targetten en afstemmen van de boodschap en ontwerp van de communicatie namen de resultaten van de mailcampagnes tot 300% toe. Zowel de openingsrate, de click through rate (CTR) als de effectieve conversie nam in gelijkaardige mate toe.