Concurrentieanalyse

Hoe goed is uw kennis van wat uw concurrenten in de markt aan het doen zijn? Bent u zeker dat u alle directe en indirecte spelers in de markt kent? STRAREX geloofd dat het noodzakelijk is om een gestructureerd overzicht te hebben van de spelers in uw markt. Wie zijn ze, wat doen ze goed, wat doen ze minder goed, wie zijn hun klanten, ... 

Bent u een volger? Of domineert u liever de markt? In ieder geval is het van cruciaal belang om de andere spelers in de markt te leren kennen om zo uw eigen, unieke positie in te nemen.


Wie zijn ze?

STRAREX gaat op zoek naar de andere spelers in uw markt. In eerste instantie kijken wij intern wie u als uw concurrenten beschouwd, maar nadien zetten wij ons onderzoek op een diepgaande manier verder.


Wat doen ze?

Wat doen uw concurrenten? Of wat doen ze (net niet)? Per aanbieder wordt er een overzicht gemaakt van hun aangeboden producten en diensten. Deze worden op hun beurt vergeleken met het aanbod van uw organisatie. Zo kunnen wij tijdens het bepalen van uw strategie kijken waar de opportuniteiten liggen.


Wie zijn de klanten?

Welke segmenten en doelgroepen spreken uw concurrenten aan. Verkopen zij ook aan uw klanten slagen zij erin nieuwe doelgroepen aan te spreken? Afhakelijk van de noden van uw organisatie maken wij een duidelijk overzicht van de segmenten die men target.


Positionering

Hoe men zich positioneerd in de markt is ongelofelijk belangrijk voor u om te verstaan. Het is tenslotte noodzakelijk om te weten welke plaatsen de andere spelers innemen zodat uw organisatie haar communicatie hierop kan afstemmen en correct gepercipieerd wordt door uw klant. Indien nodig geven wij in deze fase ook een duidelijk overzicht van de gaps in marketing positionering en bv product eigenschappen.


Prijszetting

Een aspect dat regelmatig over het hoofd gezien wordt, maar een gigantische impact heeft op uw positionering en contributie is de prijszetting van uw producten of diensten. Het is noodzakelijk een duidelijk overzicht te krijgen van de prijzen van u klanten. In een ideale situatie heeft met niet alleen een overzicht van vraagprijs, maar ook van de effectieve transactieprijzen en waar nodig de aangepaste prijs per product specificatie. In een ideale situatie linken we de prijszetting ook aan volume om het marktoverzicht zo inclusief mogelijk te maken.