Groeipakket

Uw oplossing voor duurzame groei

Het groeipakket ondersteunt u van a-z bij de uitwerking van uw structurele groeistrategie. Ervaring toont dat dit pakket voornamelijk gekozen wordt door organisaties die snel willen groeien of die in een snel veranderende markt terecht zijn gekomen.


Wat bevat het pakket:

STRAREX - Overview - Methodology - OVERVIEW.png

STRAREX - ORGANISATIE GIF.gif

Organisatieanalyse

Gebaseerd op een grondige analyse van uw organisatie en een interactieve workshop krijgt u een duidelijk overzicht van de sterktes en zwaktes van uw organisatie alsook een gedetailleerde service blueprint die uw huidige marketing en sales met raakpunten naar de klant weergeeft.


STRAREX - CONCURRENTIE GIF.gif

Concurrentieanalyse

In deze fase wordt een duidelijk overzicht gemaakt van uw bestaande concurrenten. Zaken die aan bod komen in deze fase zijn analyses van het aanbod, doelgroepen, positionering & prijszetting.


STRAREX - KLANTEN GIF.gif

Klantenanalyse

Kent u uw klanten echt? In deze fase doen wij een uitgebreide analyse van uw klanten. Op basis van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt een gedetailleerd overzicht van uw klanten, hun noden en waarom ze wel/of niet bij u kopen gemaakt.


STRAREX - STRATEGIE GIF.gif

Marketingstrategie

Gebaseerd op de data die verzameld is in de voorgaande fase wordt op basis van een confrontatiematrix een duidelijk overzicht gemaakt van uw markt. Na dit overzicht wordt samen met uw organisatie uw lange termijn marketinstrategie uitgewerkt en gedocumenteerd. 


STRAREX - TACTIEK GIF.gif

Tactiek

In deze fase worden op basis van de geselecteerde marketingstrategie de juiste tactische tools en boodschappen bepaald. Concreet wordt er een gedetailleerd communicatieplan opgesteld dat nauwkeurig afgestemd is op de noden van uw geselecteerde doelgroepen.


Bent u een KMO met groeiplannen?

Contacteer ons voor meer info. 


KMO Portefeuille Logo STRAREX.jpg

Uiteraard komen onze diensten in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Als start-up of KMO kan u voor een investering in onze diensten tot 40% beroep doen op de KMO-portefeuille.