Klantenonderzoek

Know your customers better than he/she knows themselves.
— Philip Kotler

Kent u uw klanten echt? En hoe goed kent u ze dan? STRAREX helpt u met het in kaart brengen van uw klanten en hun noden. Waarom kiezen ze voor u in plaats van uw concurrent? Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve tools gaan wij op zoek naar de juiste antwoorden. Zo bezit uw organisatie over de nodige insights om de noden van uw klanten nog beter te beantwoorden.


Klantenbevragingen

STRAREX werkt samen met u de perfecte bevragingen uit. Van creatie tot uitvoering en analyse zetten wij voor uw organisatie de nodige kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken op. Wij beschikken over de nodige kennis en tool om deze onderzoeken voor u eenvoudig te laten verlopen en u al uw nodige inzichten in uw klanten te geven.


Persona's

Persona's zijn de perfecte tool om uw klanten en hun noden binnen uw organisatie letterlijk een naam en gezicht te geven en te zorgen dat hun noden doorheen heel de organisatie zeer tastbaar te maken. Zowel bij het opstellen als de verdere integratie van deze persona’s kan u rekenen op STRAREX.. 


Customer service is not a department, it’s an attitude!

Customer Journeys

Customer journeys moeten afgestemd zijn op doelgroepen en persona’s. STRAREX analyseert uw huidige customer journeys en gebruikt deze in een latere fase als basis om nieuwe journeys uit te tekenen. Onder customer journeys verstaan we onder meer de fases van de klant, acties die hij onderneemt en de hierbij horende contactmomenten.

Deze customer journey zal in een latere fase de basis zijn om de meest optimale journey uit te tekenen per doelgroep. Meer info kan u vinden onder tactiek.