Marktbevragingen

Nood aan specifieke inzichten in nieuwe markten of ondersteuning nodig bij een specifieke marktbevraging. STRAREX heeft de nodige tools en expertise om samen met u de beste resultaten te bekomen.


Online - Offline

Afhankelijk van de noden van uw organisatie gaan wij samen op zoek naar de meest optimale tools om uw markt te bevragen. Zowel online als offline. Onze Xperts bezitten over de nodige ervaring om de juiste tools te selecteren, de bevraging uit te werken, deze uit te voeren en tot slot de resultaten te verwerken. STRAREX staat garant voor een volledige ondersteuning.


Kwalitatief - Kwantitatief

Zowel cijfers als woorden zijn belangrijk. Net daarom gaan wij op zoek naar beiden. STRAREX ondersteunt u bij het verzamelen en verwerken van alle relevante data; van telemarketing en online bevragingen tot interviews en focus groepen. We don’t compromise!