Strategische marketing - Methodologie

Bij STRAREX kiezen we voor een all-in strategie. Onze methodologie is in-house ontwikkeld om uw organisatie van A tot Z te begeleiden in het opstellen en implementeren van een strategisch marketingplan. Voor elke stap in dit proces maken wij gebruik van een reeks tools en templates die het voor u als gebruiker zo eenvoudig mogelijk maken. No-nonsense! Gefundeerde methodieken die duidelijke antwoorden en oplossingen aanreiken.

STRAREX - Overview - Methodology.png

Data data data...

Bij STRAREX beginnen we steeds bij het begin: data. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat de beste resultaten van een marketingstrategie beginnen bij kennis. Kennis bekomt u door data te verzamelen. Onze marketing researchers kiezen hierbij voor een driedelig traject: organisatieanalyse, concurrentieanalyse en klantenonderzoek.

Zowel voor het verzamelen als het verwerken van deze data werkt STRAREX samen met uw bedrijf. Zo blijft u op de hoogte van het proces en de daarbij horende tussentijdse resultaten.


Organisatieanalyse

Gebaseerd op een grondige analyse van uw organisatie en interactieve workshop krijgt u een duidelijk overzicht van de sterktes en zwaktes van uw organisatie alsook een gedetailleerde service blueprint die uw huidige marketing en sales met raakpunten naar de klant weergeeft.


Concurrentieanalyse

In deze fase wordt een duidelijk overzicht gemaakt van uw bestaande concurrenten. Zaken die aan bod komen in deze fase zijn een analyse van het aanbod, doelgroepen, positionering & prijszetting.


Klantenanalyse

Kent u uw klanten echt? In deze fase doen wij een uitgebreide analyse van uw klanten. Op basis van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt een gedetailleerd overzicht van uw klanten, hun noden en waarom ze wel/of niet bij u kopen gemaakt.


De verzamelde data wordt samengebracht en voorbereid om de marketingstrategie te ontwikkelen.
STRAREX - Overview - Methodology - DATA.png

MARKETINGSTRATEGIE

Gebaseerd op de data die verzameld is in de voorgaande fase wordt op basis van een confrontatiematrix een duidelijk overzicht gemaakt van uw markt. Na dit overzicht wordt samen met uw organisatie uw lange termijn marketinstrategie uitgewerkt en gedocumenteerd. 


TACTIEK

In deze fase wordt op basis van de geselecteerde marketingstrategie de juiste tactische tools en boodschappen bepaald. Concreet wordt er een gedetailleerd communicatieplan opgesteld dat nauwkeurig afgestemd is op de noden van uw geselecteerde doelgroepen.

STRAREX - Overview - Methodology - OVERVIEW.png