Organisatieonderzoek

Na een grondige analyse van uw organisatie organiseert STRAREX een workshop waarin de sterktes en zwaktes van uw bedrijf in detail besproken worden. Aanvullend ontvangt u ook een diepgaande service blueprint die uw marketing- en salesproces volledig in kaart brengt.


Interne bevraging

STRAREX creëert een eerste overzicht aan de hand van een interne bevraging. Hierna zetten we ons onderzoek verder om op een accurate en diepgaande manier uw organisatie te leren kennen. Op basis van de noden van uw organisatie zullen er specifieke thema’s aan bod komen. Het resultaat is een duidelijk en objectief overzicht van de sterktes en zwaktes die in uw organisatie aanwezig zijn.


Service Blueprinting

Uiteraard wordt er niet alleen gekeken naar wat u zelf over uw organisatie te vertellen heeft. Parallel met de interne bevraging wordt er door eens een duidelijke service blueprint opgesteld. Deze blueprint geeft een duidelijk visueel overzicht van het service aanbod dat u momenteel biedt met telkens de raakvlakken naar de klant toe. De service blueprint is dé tool om op verder te bouwen. Naast een visualisatie van het huidige proces vormt deze blueprint de ideale basis om uw huidige en toekomstige customer journey op af te stemmen.


Workshop

Tijdens een interactieve workshop worden de verzamelde data besproken met de key stakeholders. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op onze bevindingen en kijken we samen of deze overeenkomt met de gepercipieerde realiteit. Afsluiten doen we met de creatie van een stappenplan met concrete acties voor de toekomst.


Rapport

Uiteraard verzameld STRAREX alle relevante data in een duidelijk overzicht en krijgt u op het einde van dit traject een duidelijk rapport met een overzicht van de status van uw organisatie en de mogelijke werkpunten. Zodat u vervolgens verder kan om sterktes correct uit te spelen en waar nodig uw uitdagingen aan te pakken.


Implementatie

Ook voor de implementatie ondersteund STRAREX u graag. Gebaseerd op het opgestelde rapport gaan wij samen met u kijken welke zaken uw organisatie zelf kan doen, maar wij zijn er ook om u te ondersteunen op het vlak van aanvullende onderzoeken en praktische implementaties waar nodig.