Strategische Marketing

Structureel sturen naar uw doelen

Een goede marketingstrategie combineert al uw marketingdoelen in één gemeenschappelijke strategie. Deze strategie wordt op haar beurt gebruikt om de doelen van uw organisatie te behalen.

STRAREX is ervan overtuigd dat iedere succesvolle marketingstrategie afgestemd is op de relevante doelgroepen. De juiste strategie voor de juiste groepen.


Missie/Visie

Heeft u een up-to-date missie en visie? En is deze doorheen uw organisatie gekend? Jammer genoeg zien wij dat de missie en visie van organisaties niet in overweging wordt genomen bij belangrijke beslissingen. Gebaseerd op voorgaand onderzoek en opgedane kennis over uw markt ondersteunt STRAREX u bij de uitwerking en verdere onwikkeling van uw missie en visie. Ook daarna staan we u bij, zodat deze steeds ingezet worden bij het nemen van structurele beslissingen.


Wat maakt u uniek?

Heeft u een duidelijk zicht op hoe u zich wilt positioneren binnen uw markt en waarom klanten voor uw product of dienst moeten kiezen? Over het algemeen zijn er drie kernzaken waar u in kan uitblinken: Customer Intimacy, Product Excellence & Product Leadership. Uiteraard zet u in op verschillende aspecten, maar het is belangrijk te bepalen op welk van deze zaken u uniek wilt zijn binnen uw markt.

Gebaseerd op de noden van uw klanten, uw doelstellingen en de positionering van uw concurrenten werken wij samen met u uw unieke plaats in de markt uit. Daarnaast zorgen wij dat u met een persoonlijk marketingactieplan op deze manier herkend wordt door uw klanten en prospecten.


Prijszetting

Een aspect dat regelmatig niet voldoende aandacht krijgt, maar een gigantische impact heeft op uw positionering en contributie, is de prijszetting van uw producten of diensten. STRAREX ondersteunt u bij de uitwerking van een sterke prijszetting van uw producten en/of diensten. Het zou jammer zijn moest u alles goed doen, het perfecte product of de perfecte dienst uitwerken en dan door een foutieve prijszetting uw winst niet kunnen maximaliseren of uzelf uit de markt prijzen. Door onze uitgebreide ervaring met prijszetting bepalen wij samen met u de sweet spot gebaseerd op de willingness to pay van uw klanten.


Doelgroepen

Wie zijn uw doelgroepen en hoe wenst u zich te positioneren om uw doelen te bereiken? In deze fase bekijken wij samen met u hoe de markt verdeeld is en welke benadering voor uw organisatie tot de grootste successen zal leiden. Moet u zich positioneren als een discounter of juist inzetten op de hoogste expertise en/of beste customer service. Gebaseerd op de verzamelde data worden in deze fase de lange termijn beslissingen genomen.


Structuur

Nog te vaak zien we bedrijven waar marketing beperkt blijft tot ongestructureerde, chaotische en reactieve communicatie. Met de STRAREX aanpak brengen we structuur in uw marketing en communicatie. Met onze aanpak kan u zich focussen op waar u goed in bent en zorgen wij dat u als organisatie opnieuw de volledige controle heeft.


KMO Portefeuille Logo STRAREX.jpg

Als start-up of KMO kan u voor een investering in onze diensten tot 40% beroep doen op de KMO-portefeuille.