Tactiek

Hoe uw klanten concreet benaderen?

Door het uitwerken van een concreet marketingplan heeft u een duidelijk overzicht van welke doelgroep, via welke tool en op welke manier u uw organisatie zal benaderen. Door een gestructureerde en concrete uitwerking zal u uw budget rationeler kunnen verdelen met een hogere ROI tot gevolg. Concreet: De juiste personen aanspreken op de juiste manier, via de juiste weg en op het juiste moment

Gebaseerd op een grondige analyse van uw markt werkt STRAREX samen met u de gewenste marketingmix en het juiste marketingplan uit.


Customer journey

STRAREX gaat samen met u op zoek naar de perfecte customer journey. Dit doen we aan de hand van vooraf geselecteerde persona’s. We gaan na welke fases er zijn in het beslissingsproces, welke stappen uw klant neemt, waar de contactpunten zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is. Aan de hand van een duidelijk overzicht krijgt u een gestructureerd beeld van de volledige journey die voor uw organisatie tot het gewenste resultaat leidt.


Concreet communicatieplan

STRAREX ondersteunt u bij de uitwerking van een concreet communicatieplan dat aansluit bij uw de noden van uw markt en afgestemd is op de doelen van uw marketingstrategie. In dit plan wordt een duidelijke timeline gemaakt met een selectie van de doelgroepen, inhoud, kanalen, timing en het ownership.

Het is noodzakelijk dat alle communicatie op elkaar afgestemd is om geen verwarring te doen ontstaan bij uw doelgroep. Eenmaal u met STRAREX een tactische oefening gedaan heeft wordt uw budget alleen nog ingezet voor relevante tools en boodschappen die een duidelijke plaats verdiend hebben binnen uw communicatie. 


Tools

Uiteraard laat STRAREX u niet aan uw lot over eenmaal de tactiek bepaald is. U wordt begeleid bij de selectie en indien nodig bij de implementatie van de nodige tools. Zo kunnen wij u onder andere helpen met de implementatie van volgende zaken:

Microwebsite.png

Microwebsites

Online Marketing.png

Google Advertising

crm.png

CRM

Email.png

Mailcampaigns

Branding.png

Branding

MARKTbevraging ICON.png

Telemarketing

Social media.png

Social Media Advertising

Copywriting.png

Copywriting

Grafisch Ontwerp.png

Grafisch Ontwerp


Key Performance Indicators

Met centraal uw ROI en doelstellingen gaan wij op zoek naar transparantie. Door gebruik te maken van de juiste tools en oplossingsmethoden maakt STRAREX het mogelijk om uw investeringen zo nauwkeurig mogelijk te monitoren. Hebben er bepaalde tools niet de gewenste resultaten? Geen nood! Wij sturen ze bij of gaan op zoek naar alternatieven.